Cześć!

Właśnie dotarłeś do naszej fabryki startupów

Home Start Image

Regulamin, Polityka Prywatności i Cookies

Korzystanie ze strony oznacza akceptację poniższych warunków.

Strona internetowa – www.ringosolutions.com – (dalej jako „strona) została stworzona z myślą o prezentacji firmy Ringo Solutions Sp. z o.o. w sieci internetowej, jej portfolio, sposobów działania i wykonanych projektów informatycznych. Pomysłodawcą oraz podmiotem zarządzającym stroną jest Ringo Solutions Sp. z o.o.

Na stronie nie jest prezentowana oferta handlowa w rozumieniu przepisów art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych regulujących prezentację oferty handlowej.

 1. Dostępność:
  Stronę można przeglądać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu za pomocą jakiejkolwiek przeglądarki internetowej (zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).

 2. Prywatność:
  Strona działa w oparciu o poniższą Politykę Prywatności i Cookies:

  • Szyfrowanie strony (SSL/ TLS):
   Dla domeny "ringosolutions.com" został wystawiony certyfikat XXX. Certyfikat zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera. Szyfrowanie komunikacji włączone jest w całej domenie by zapewnić bezpieczeństwo Użytkownikom. Komunikacja jest szyfrowana kluczem o długości 256 bitów, a niezależny wystawca certyfikatu – Certum udziela gwarancji, że jesteś na autentycznej, oryginalnej stronie "ringosolutions.com".

  • Czy przeglądarka może informować o tym, że połączenie nie jest w pełni bezpieczne? Może jeżeli na stronie znajdują się grafiki mające źródło nie na stronie „https://” lecz „http://”. Obecnie na stronie są takie elementy. Nie są one jednak w żadnym stopniu niebezpieczne dla Użytkownika. W przypadku, gdy przeglądarka wyświetla niepokojący wykrzyknik możesz:

   1. Kliknąć na pieczęć certyfikatu (powyżej), który znajduje się na stronie z formularzem i przeczytać czy został on wystawiony dla Ringo Solutions Sp. z o.o.
   2. Alternatywnie kliknąć na pasku przeglądarki w „Więcej informacji”, a następnie „Wyświetl certyfikat”. W przypadku gdyby nie pojawiła się tam informacja o tym, że certyfikat jest wystawiony dla Ringo Solutions Sp. z o.o. Cyberlaw Beata Marek prosimy o kontakt hello@ringosolutions.com.
  • Cookies: Strona dla poprawnego funkcjonowania nie wymaga akceptacji „ciasteczek” (ciasteczka rozumiane jako niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika). Wyłączenie obsługi cookie w przeglądarce internetowej nie wpływa na sposób wyświetlania się strony oraz jej funkcjonalność. Użytkownik decyduje o przetwarzaniu cookie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby poniższe pliki cookie były przetwarzane może wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce).

  • Strona ma wbudowany kod Google Analytics. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam udoskonalać stronę pod kątem potrzeb Użytkowników. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych cookie do analizowania działań Użytkowników witryny. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś na stronie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową.

  • Google Analytics na stronie wykorzystuje poniższe typy cookies, które są plikami stałymi za wyjątkiem cookie „__utmc”, który jest plikiem tymczasowym. Podana data wygaśnięcia plików cookie jest maksymalna. W rzeczywistości data ta jest zależna od działań Użytkownika – np. skasowania plików cookies, zmiany urządzenia, reinstalacji przeglądarki:

   Nazwa: __utma
   Data wygaśnięcia: 2 lata od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia.

   Opis: Plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie ilości unikalnych Użytkowników (definiowanych jako określona przeglądarka na określonym komputerze), którzy odwiedzają stronę. Cookie odczytuje liczbę Twoich wizyt w witrynie, moment odwiedzin pierwszej, poprzedniej i obecnej wizyty.

   Nazwa: __utmb

   Data wygaśnięcia: 30 minut od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia.

   Opis: Plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie ilości odwiedzin unikalnego Użytkownika na stronie (określona przeglądarka na określonym komputerze). Stosowany w połączeniu z plikiem cookie __utmc (opisanym poniżej). Cookie bada długość wizyty – jej początek i koniec.

   Nazwa: __utmc

   Data wygaśnięcia: 30 minut od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia.

   Opis: Plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie ilości odwiedzin unikalnego Użytkownika na stronie (określona przeglądarka na określonym komputerze). Stosowany w połączeniu z plikiem cookie __utmb (opisanym powyżej). Cookie bada długość wizyty – jej początek i koniec.

   Nazwa: __utmz

   Data wygaśnięcia: 6 miesięcy od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia.

   Opis: Plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie sposobu odwiedzin unikalnego Użytkownika na stronie (określona przeglądarka na określonym komputerze). Cookie bada źródło odwiedzin bloga oraz sposób jego eksploracji.

   Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie zanonimizowanych danych statystycznych o jego aktywności na stronie może wyłączyć narzędzie Google Analytics w przeglądarce pobierając i instalując dodatek (dostępny dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera, Microsoft Internet Explorer) albo wyłączyć obsługę cookie w swojej przeglądarce.

 3. Prawa autorskie:
  Materiały pisemne, materiały graficzne oraz audiowizualne przedstawione na stronie objęte są ochroną prawnoautorską. Sposób korzystania z materiałów został szczegółowo określony poniżej:

  • Materiały pisemne: Wszystkie treści znajdujące się na stronie objęte są ochroną prawnoautorską. Prawa autorskie przysługują do nich wyłącznie Ringo Solutions Sp. z o.o. Dalsze rozpowszechnianie treści jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody od Ringo Solutions Sp. z o.o. oraz prawidłowego oznaczenia autorstwa. Oznaczenie autorstwa powinno znaleźć się zarówno, gdy zaczerpnięty jest fragment treści, cały utwór bądź na jego podstawie sporządzono własne opracowanie. Ringo Solutions Sp. z o.o. zastrzega formę podania źródła: Źródło, ringosolutions.com. Przy czym „ringosolutions.com” jest linkiem odsyłającym do treści źródłowej. W odniesieniu do kopiowania lub opracowania treści niniejszego dokumentu zabronione to jest. W takim wypadku wymagane jest odesłanie do utworu pierwonego i podanie źródła:
   Źródło, Blog Beaty Marek, cyberlaw.pl.
  • Materiały graficzne i audiowizualne: Rozpowszechnianie logo lub, pozostałych materiałów graficznych ze strony bez zgody Ringo Solutions Sp. z o.o. jest zabronione.
 4. Odesłania do innych stron internetowych:
  Na blogu umieszczone są linki otwierające strony internetowe należące i zarządzane przez osoby trzecie. Odesłania otwierają się w nowej karcie przeglądarki. Ringo Solutions Sp. z o.o. nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

 5. Wyłączenie odpowiedzialności:

  • Na stronie przedstawione są autorskie treści zamieszczone przez Ringo Solutions Sp. z o.o., które nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. W celu uzyskania dokładnej informacji, szczególnie w zakresie biznesowym jak i otrzymania oferty handlowej, zalecany jest kontakt z Ringo Solutions Sp. z o.o.
  • Ringo Solutions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie zawartości strony w jakikolwiek sposób (w szczególności nie ma wpływu na to czy podmiot podejmie lub nie jakąkolwiek czynność lub czynności).

 6. Dane:

  Ringo Solutions Sp. z o.o.
  Siedziba i adres do korespondencji: ul. Gałczyńskiego 33, 52-214 Wrocław
  Biuro: Podwale 7 (2 piętro), 50-043 Wrocław
  REGON: 022187079
  NIP: 8992745367
  KRS: 0000469429

  T: + 48 717 575 969
  E: hello@ringosolutions.com